Testovanie nových druhov betonárskych výstuží vo výrobnom závode v Seredi