Bez poriadneho žeriavu sa betónový prefabrikát ani nepohne