Výroba prefabrikátov

V súčasnosti závod v Seredi produkuje moderné betónové prefabrikáty v objeme v priemere 22.000 až 25.000 m3 ročne.